Polityka prywatności

Polityka prywatności i polityka cookies stosowana przez MUPPETSHOP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w zakresie ochrony danych osobowych 

 

 

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Muppetshop Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kazimierzowskiej 43E, 02-572 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy pod numerem KRS 0000475176, NIP 5213655207, REGON 146756970 

 

2.  Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Adres korespondencyjny: ul. Stawki 2 00-193 Warszawa Adres e-mail:kancelaria@giodo.gov.pl 

 

3. Na jakich podstawach i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych” lub „RODO”).   

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zatem w oparciu na następujące podstawy prawne oraz cele:  

      a. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy (świadczenia usługi drogą elektroniczną) lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, w tym w szczególności w celu: 

 

 •   utworzenia i zarządzania Kontem;
 •   obsługi i realizacji Zamówienia; 
 •   przeprowadzenia procesu płatności; 
 •   zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i korzystania z serwisu oraz jakości usług; 
 •   rozliczanie wykonanych umów oraz usług świadczonych przez Muppetshop Sp. z o.o. w ramach serwisu oraz Sprzedawcy;
 •   obsługi zgłoszeń reklamacyjnych i zgłoszeń składanych za pomocą formularza kontaktowego;
 •   nawiązania kontaktu w związku z realizacją umowy (świadczeniem usługi);   

      b. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych, np. obowiązków podatkowych, księgowych, związanych z rękojmią i gwarancją;

 

      c. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią takich jak: 

 

 •   archiwizacja danych i dokumentowanie dopełnienia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych; 
 •   obsługa zgłoszeń niezwiązanych bezpośrednio z wykonaniem umowy; 
 •   zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług oraz wysokiego poziomu obsługi Klienta; 
 •   windykacja należności i dochodzenie roszczeń; 
 •   przygotowywania wewnętrznych statystyk i analiz na potrzeby marketingu i rozwoju serwisu,
 •   przygotowywanie ofert promocyjnych dla stałych Klientów i Użytkowników,  

 

      d. przekazanie Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z: 

 • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w
 • związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 

      e. przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez serwis muppetshop.eu, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

      f. przetwarzanie danych osobowych odbywa się na postawie zgody Użytkowników lub Klientów udzielonej w sposób dobrowolny i świadomy w odniesieniu do konkretnego celu przetwarzania danych wyraźnie i konkretnie wskazanego w treści tej zgody.  

 

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach serwisu muppetshop.eu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie zgody Klienta - w celach określonych treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych;

 

4. Jakie dane zbieramy? Jakie dane są niezbędne?

 Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach serwisu muppetshop.eu . Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w serwisie muppetshop.eu oraz dokonywanie transakcji w ramach serwisu muppetshop.eu; Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach serwisu muppetshop.eu .  

     a. Dane zbierane podczas rejestracji 

Niektóre funkcje systemu dostępne są wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników. Podczas procesu rejestracji zapytamy Cię o Twój adres email oraz hasło jakiego będziesz używał w naszym sklepie. Dodatkowo będziesz musiał zadeklarować typ konta (prywatne lub firmowe) oraz podać następujące dane: imię, nazwisko, ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość oraz nr telefonu, a jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, dodatkowo także jej firmę oraz posiadany nr NIP. Ostatnim krokiem rejestracji konta będzie akceptacja regulaminu korzystania ze sklepu muppetshop.eu dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://muppetshop.eu/Regulamin Wskazane powyżej dane osobowe są niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne i równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Administratora danych w celu zawarcia lub wykonania umowy, przy czym Administrator danych ma prawo do ich usunięcia jeżeli uzna, że dane te nie są niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy.

      b. Zamówienia składane bez rejestracji Użytkownika 

Istnieje możliwość złożenia zamówienia bez zakładania Konta użytkownika. W takim wypadku należy wprowadzić ww. dane wymagane podczas rejestracji do formularza zamówienia oraz przesłać formularz zamówienia do Administratora danych za pośrednictwem serwisu muppetshop.eu.

     c. Zamówienia składane drogą telefoniczną i e-mailową

Istnieje możliwość złożenia zamówienia telefonicznie oraz mailowo. W takim wypadku pracownik muppetshop.eu przyjmuje zamówienie od Kupującego złożone drogą telefoniczną lub mailową, a następnie za zgodą Kupującego i na wyraźne jego żądanie wprowadza dane do sytemu. W zależności od rodzaju towaru i specyfiki zamówienia pracownik Sprzedawcy decyduje następnie czy złożone zamówienie Kupujący powinien potwierdzić czy też nie. W zależności od powyższego Kupujący otrzyma drogą elektroniczną link do zamówienia, po kliknięciu w który Kupujący będzie miał możliwość potwierdzenia, anulowania lub zmiany zamówienia.

     d. Dane zbierane podczas zakupu 

 Zanim będziesz mógł dokonać transakcji tj. zakupu towaru w naszym serwisie zapytamy Cię o imię, nazwisko, adres (do wysyłki) oraz numer telefonu. Aby dokonać zakupu będziesz musiał zaakceptować regulamin korzystania z serwisu muppetshop.eu dostępny na stronie internetowej pod adresem https://muppetshop.eu/Regulamin  

     e. Dane, które zbieramy gdy kontaktujesz się z nami

Kontaktując się z nami za pomocą formularza kontaktowego przekazujesz nam dane takie jak imię i nazwisko, nazwa firmy, numer zamówienia oraz adres mailowy na który mamy przesłać odpowiedź. Te dane wykorzystywane są jedynie do kontaktu w danej sprawie, przez czas niezbędny do obsługi zgłoszenia oraz nie są zbierane ani przetwarzane przez Administratora danych. Aby zapewnić wyższy poziom ochrony danych osobowych, w związku obowiązywaniem regulacji RODO, każdy Użytkownik ma możliwość ustalenia indywidualnego hasła do kontaktu telefonicznego, którego podanie będzie wymagane podczas rozmowy w celu udzielenia przez pracownika jakichkolwiek informacji na temat zamówienia. Dla celów bezpieczeństwa hasło to nie powinno być tożsame z hasłem wykorzystywanym do logowania w serwisie. Użytkownik nie powinien udostępniać hasła do kontaktu telefonicznego osobom trzecim. Jeżeli Użytkownik udostępni hasło do kontaktu telefonicznego osobie trzeciej, osoba ta będzie osobą upoważnioną przez Użytkownika do uzyskiwania informacji dotyczących realizacji bieżących zamówień, a upoważnienie takie wygasa z chwilą zmiany hasła do kontaktu telefonicznego dokonanej przez Użytkownika za pomocą jego Konta.  

     f. Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych aby dopasowywać sklep muppetshop.eu do potrzeb i wymagań Klientów.  Dane o użytkownikach serwisu muppetshop.eu zbierane są celem badań statystycznych. Podstawą przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych. Badania te mają na celu poprawę funkcjonalności serwisu oraz ułatwienie korzystania z niego potencjalnym klientom. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku odwiedzającym stronę serwisu (www.muppetshop.eu).  

5. W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych” lub „RODO”) oraz przepisami krajowymi, w tym Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych. Dane zbierane w sytuacjach opisanych w punkcie 4. niniejszej polityki bezpieczeństwa będą przetwarzane w jednym lub kilku celach szczegółowo wymienionych w punkcie 3 niniejszej polityki.  

 

6. Komu przekazujemy Twoje dane?

 Administrator danych nie będzie odsprzedawać danych osobowych naszych Klientów podmiotom trzecim. Dane zbierane podczas rejestracji będą przetwarzane wyłącznie do umożliwienia Tobie zalogowania się do naszego systemu, dokonania ewentualnego zakupu oraz w celu realizacji umowy.  Administrator informuje, iż w celu realizacji umowy przekazuje dane osobowe w niezbędnym zakresie swoim zaufanym partnerom. W celu wykonania umowy Twoje dane mogą zostać przekazane w szczególności: 

     a. wskazanym przez Kupującego podmiotom obsługującym transakcje płatnicze w celu obciążenia karty kredytowej Kupującego lub dokonania płatności on-line. Przekazanie danych odbędzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem danych a wybranym podmiotem obsługującym transakcje płatnicze. Podanie tych danych jest obowiązkowe jeżeli Kupujący chce dokonać elektronicznej płatności za zakupione produkty.

     b. firmie spedycyjnej, która będzie odpowiedzialna za dostawę zamówionych produktów na adres podany podczas zakupu. Przekazanie danych odbędzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem danych a wybraną firmą spedycyjną. Jeśli Kupujący wybrał opcję dostawy zamówienia przez jedną z firm spedycyjnych przekazanie danych tej firmie jest niezbędne do zrealizowania zamówienia.

     c. producentowi lub dystrybutorowi danego produktu, w celu realizacji zamówienia, w szczególności jego wysyłki bezpośrednio z siedziby producenta lub dystrybutora. Przekazanie danych odbędzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem danych a danym producentem.

     d. W przypadku kiedy Klient zdecyduje się wykupić ubezpieczenie, jego dane osobowe zostaną przekazane podmiotowi świadczącemu usługi ubezpieczenia, w szczególności z zakresu gwarancji zwrotu pieniędzy. Przekazanie danych odbędzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem danych a podmiotem ubezpieczającym.  


     e. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez serwis muppetshop.eu innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

 • ING Bank Śląski S.A.
 • Twisto Polska sp. z o.o.7. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.


W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez serwis muppetshop.eu.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu
internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez serwis muppetshop.eu, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez serwis muppetshop.eu i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

 

8. W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

       a. Jeżeli dokonałeś zakupu towaru, możesz otrzymywać od nas wiadomości dotyczące statusu Twojego zamówienia  oraz okazjonalne wiadomości reklamowo-promocyjne związane z ofertą sklepu muppetshop.eu , jeżeli wyraziłeś uprzednio zgodę na otrzymywanie tego typu informacji. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Twojego zamówienia oraz będzie to niezbędne do jego realizacji.

 

     b.  Newsletter Za Twoją zgodą będziemy przetwarzać Twoje dane także w celu świadczenia dodatkowych usług takich jak newsletter (biuletyn z promocjami). Więcej informacji dotyczących ofert promocyjnych uzyskać możesz po zapisaniu się na newsletter.

 

     Zapis do newslettera Jeżeli zapisałeś się na nasz newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, będziesz od nas otrzymywać drogą e-mailową nasz newsletter (wiadomości reklamowo-promocyjne dotyczące oferty www.muppetshop.eu). Nasz newsletter będzie wysyłany do Ciebie dopiero po Twojej jednoznacznej zgodzie na jego otrzymywanie. Przy wysyłaniu newslettera korzystamy z dwuetapowej weryfikacji właściciela adresu, która polega na tym, że poza Twoją jednoznaczną zgodą na aktywację usługi newslettera wymagamy także potwierdzenia dokonania zapisu poprzez kliknięcie w link przesłany na podany przez Ciebie w formularzu adres e-mail. Podane przez Ciebie dane (adres e-mail) zostaną przekazane przez Administratora poza Europejski Obszar Gospodarczy do The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA, właściciela serwisu MailChimp.com w celu zlecenia usługi wysyłki newslettera na podany przez Ciebie adres e-mail. Poza tym przypadkiem Twoje dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Przekazanie danych wskazanemu powyżej podmiotowi odbędzie się przy zapewnieniu wymaganego poziomu bezpieczeństwa, zgodnie ze standardami RODO, w sposób uzgodniony pomiędzy stronami. Wskazany powyżej podmiot stosuje zabezpieczenia w zakresie ochrony danych osobowych wskazane w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://muppetshop.eu/Polityka-prywatnosci Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na przekazanie Twoich danych wyżej wymienionemu podmiotowi w zakresie niezbędnym do wykonania usługi wysyłki newslettera.

     
     Wypisanie się z newslettera (cofnięcie zgody)
W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera cofając udzieloną wcześniej zgodę. Aby zrezygnować z newslettera, możesz kliknąć w link "wypisz się" znajdujący się w stopce każdego biuletynu lub wysłać maila z prośbą o wypisanie na adres info@muppetshop.pl Powyższy fakt zostanie odnotowany w prowadzonym przez nas rejestrze zgód, po czym Twoje dane zostaną usunięte z mailingowej bazy danych administratora.    

 

9. Ochrona prywatności i danych osobowych
Klient zawierając umowę wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Administratora są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom zewnętrznym.  

 

Użytkownikowi przysługuje:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

W tym celu prosimy o kontakt pod adresem: info@muppetshop.pl . Ponadto po zalogowaniu się do systemu, możesz samodzielnie wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu i wysyłki newslettera.

Klientowi przysługuje także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Klient uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa;

Bazy danych Administratora są szyfrowane oraz zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich. Przetwarzanie danych odbywa się jedynie z udziałem osób mających w tym zakresie niezbędne upoważnienie do przetwarzania danych. Powierzanie danych podmiotom zewnętrznym odbywa się na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.  

 

10. Jak długo będą przechowywane Twoje dane?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w serwisie muppetshop.eu i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres posiadania przez Klienta konta w serwisie muppetshop.eu, nie dłużej niż 10 lat od likwidacji konta w serwisie muppetshop.eu.  Jeżeli Klient dokonuje transakcji bez zakładania konta w serwisie muppetshop.eu wówczas dane są przetwarzane przez okres 10 lat od dnia wykonania umowy.  W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody Klienta – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody, a po wycofaniu zgody przez 10-letni okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.  

 

11. Wykorzystanie ciasteczek ("cookies") Co to są pliki cookies?

Pliki „cookies” – tzw. ciasteczka – określa się nimi dane informatyczne, które są przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników. Przeznaczone są one w głównej mierze w celu korzystania ze stron internetowych. Ciasteczka pozwalają na prawidłowe wyświetlenie strony internetowej dostosowanej do indywidulanych potrzeb użytkownika.

Kogo dotyczą pliki cookies i jakie dane gromadzą? Pliki cookies wykorzystywane przez nasz serwis dotyczą osób korzystających z serwisu, bez względu na to czy osoba odwiedzająca nasz serwis pozostaje naszym klientem, ponieważ stosowana przez Administratora technologia plików cookies zbiera dane dotyczące każdej osoby, która odwiedza nasz serwis. Pliki cookies stosowane przez serwis muppetshop.eu zbierają różnego rodzaju informacje o klientach odwiedzających nasz sklep, ale co do zasady nie gromadzą danych osobowych. Niektóre informacje zgromadzone za pomocą plików cookies mogą być powiązane z konkretną osobą na zasadzie profilowania klientów. W przypadku informacji zbieranych przez cookies które są powiązane z konkretną osobą zastosowanie będą mieć postanowienia Polityki prywatności w stosunku do ochrony danych osobowych.

Podstawa i cel stosowania cookies  Gromadzenie i przechowywanie informacji o klientach na podstawie plików cookies odbywa się wyłącznie za wyrażoną przez klienta zgodą. Przeglądarki internetowe domyślnie zezwalają na umieszczanie na nich plików cookies, co jest równoznaczne ze zbieraniem informacji o klientach. Zgoda wyrażona na wykorzystywanie plików cookies może być w każdym czasie modyfikowana bądź odwołana. Odwołanie zgody na wykorzystywanie plików cookies nie wpływa na zgodność z prawem dokonywanego przetwarzania ponieważ podstawą do przetwarzania tak uzyskanych danych przez Administratora jest uzasadniony interes Administratora. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celach reklamowych, statystycznych oraz przede wszystkim dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb odbiorców. W przeglądarce istnieje możliwość zmiany ustawień dotyczących zapisu plików cookies. Pliki cookies wykorzystywane przez serwis muppetshop.eu służą w głównej mierze do zachowania na naszym serwisie raz podanych informacji o użytkowniku.  Dzięki nim Administrator ma możliwość zapoznania się z preferencjami użytkowników odwiedzających serwis muppetshop.eu (np. częstotliwość odwiedzin, rodzaj oglądanego czy zamawianego towaru), co pomaga dostosować się do ich zainteresowań i potrzeb. Dzięki wykorzystaniu plików cookies Administrator ma możliwość zaprezentowania reklam dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkowników odwiedzających serwis muppetshop.eu  W serwisie muppetshop.eu wykorzystujemy pliki cookies także do technologii retargetingu. Technologia ta polega na oferowaniu naszym użytkownikom atrakcyjnej oferty marketingowej poprzez prezentacje odpowiednio sprofilowanej reklamy na stronach internetowych naszych partnerów. Wyświetlanie indywidualnie dostosowanych reklam opiera się na technologii plików cookies oraz analizie wcześniejszych zachowań użytkownika na naszej stronie.

Pliki cookies podmiotów trzecich Pliki cookies umieszczane w serwisie muppetshop.eu są również stosowane do współpracy w zakresie prowadzenia działalności marketingowej z podmiotami trzecimi. Na potrzeby omawianej współpracy przeglądarka wykorzystywana przez użytkowników serwisu muppetshop.eu będzie zapisywać również inne pliki cookies, które pochodzą od podmiotów prowadzących taką działalność marketingową. Maja one zapewnić użytkownikom jedynie te reklamy, które odpowiadają ich indywidualnym preferencjom.  W ramach działalności marketingowej Administrator korzysta z usług następujących podmiotów, które stosują w serwisie muppetshop.eu  pliki cookies:

 

 • Doubleclick by Google, (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone)
 • Facebook Inc., (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Stany Zjednoczone);
 • Twenga Solutions (Chez WeWork - 33 Rue La Fayette 75009 Paryż – Francja)
 • Google Analytics (Google LLC1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 Stany Zjednoczone);
 • HotJar (HotJar LLC, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta).

Wykorzystanie powyższych narzędzi odbywa się zgodnie z zasadami ochrony prywatności określonymi przez te podmioty dostępnymi na ich stronach internetowych. 

 

Jak wyłączyć lub ograniczyć pliki cookies?

Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie przez serwis muppetshop.eu plików cookies, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia oraz zgodę na ich wykorzystywanie. Rezygnacja bądź ograniczenie korzystania z plików cookies na danym urządzeniu może utrudniać swobodne korzystanie z serwisu muppetshop.eu.  

 

Piki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 

Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej przez Użytkownika, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Jednak, w takiej sytuacji, korzystanie ze strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione.

Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

 •  Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
 • Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
 • Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
 • Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

 

 

12. Profilowanie analityczne, sprzedażowe oraz marketingowe

Administrator informuje, że dane użytkownika mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Administratora do jego potrzeb i zainteresowań oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Administratorowi na udoskonalenie świadczonych usług. W tym celu Administrator stosuje pliki cookies. Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane. Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu danych użytkownika do oceny niektórych jego cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących jego efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.  

 

13. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

 W celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług Administrator może przekazywać dane osobowe swoim partnerom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w celu prowadzenia działań analitycznych. W przypadku zmian w tym zakresie Administrator powiadomi użytkowników o tym fakcie poprzez wprowadzenie zmian w Regulaminie. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy odbywa się w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zgodnie ze standardami wymaganymi przez RODO. Administrator zapewnił odpowiedni zabezpieczenia za pomocą standardowych klauzul ochrony danych osobowych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych dostosowanych do wymogów RODO. W przypadku przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych, niektóre tamtejsze podmioty mogą dodatkowo zapewnić właściwy stopień ochrony danych w ramach programu „Privacy Shield” (www.privacyshield.gov).      

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel